Bužim, usvojen budžet za 2018. godinu

Bužim, usvojen budžet za 2018. godinu
27 Dec
2017

Večeras je u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Bužim održana XII redovna sjednica Sedmog saziva Općinskog vijeća Općine Bužim na kojoj je jednoglasno usvojen budžet Općine Bužim za 2018. godinu u iznosu od 6.432,752,00 KM te se ovim Općinsko vijeće Općine Bužim svrstava u red rijetkih općina koje imaju usvojen budžet za sljedeću godinu prije isteka tekuće kalendarske godine. Pored ove odluke na dnevnom redu našlo se ukupno 11 tačaka o kojima se raspravljalo.

Na samom početku vijećnici su postavili nekoliko vijećničkih pitanja, te uputili slijedeće inicijative:

Incijativa za rješavanje problema sa trotoarima u naseljima Bužim, Varoška Rijeka, Konjodor i Čava kojom se traži od nadležnih institucija da se u narednoj godini obezbijede značajnija sredstva kako bi se riješio dugogodišnji problem učesnika u saobraćaju i njihova bezbjednost, i

Inicijativa za izmjenu Odluke o radnom vremenu uslužnih djelatnosti na području Općine Bužim kojom bi se tretirala zabrana rada za vrijeme državnih praznika, te zabrana ili ograničenje rada nedjeljom, ali i ograničenje radnog vremena radnim danima do 21:00h (ljetno računanje vremena), te 20:00h (zimsko računanje vremena) u trgovinama i trgovačkim lancima na teritoriju Općine Bužim.

Općinsko vijeće usvojilo je Programa rada Općinskog vijeća Općine Bužima za 2018.godinu; kao i Odluku o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Bužim; Odluku o određivanju građevinskog zemljišta i Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2018.godinu.

Pored toga vijeće je primilo na znanje Informacije o radu za 2016.godinu Medžlisa IZ Bužim sa Izvještajem o utrošku namjenskih sredstava doznačenih u 2016. godini

Razmatranje i primanje na znanje Informacije o radu za 2016.godinu Medžlisa IZ Bužim sa Izvještajem o utrošku namjenskih sredstava doznačenih u 2016.godini;

Vijeće je dalo saglasnost na Program komunalne potrošnje za 2018. godinu. Zaključkom je data saglasnost na izmejnu i dopunu Cjenovnika komunalnih usluga JKP „Komb“ Bužim